Site Ergo

Artiklar, artiklar, artiklar!

Kategori: Allmänt (sida 1 av 2)

Verksamhetsutveckling

Att kontinuerligt arbeta med verksamhetsutveckling är i mångt och mycket en nödvändighet för organisationens eller företagets bästa. En organisation vare sig om den är verksam inom den privata eller offentliga sektorn genomgår konstant förändring och att som ledare ha en dynamisk inställning till verksamhetsutveckling blir därför otroligt centralt för verksamhetens välmående och bästa. Verksamhetsutveckling kan handla om allt från ledarskapsutbildning till processer för grupputveckling och konflikthantering. I grunden kan man säga att det handlar om att konstant fortsätta bygga relationen inifrån för att på så vis skapa fortsatt bra förutsättningar för motivation och drivkrafter för produktivitet och effektivitet. Där finns många konsultfirmor som erbjuder expert kompetenser inom verksamhetsutveckling och som kan hjälpa dig och din organisation med att utveckla din verksamhet på de sätt som behövs.

Arbetsprocesserna som tillämpas av konsulter med denna typ av expertkunskap är nästan uteslutande baserade på gedigen forskning och som en del av verksamheten kan det vara svårt att själv identifiera förbättringsområden och då är det i många fall lättare att ta in en konsult. Så när du vill utveckla din verksamhet, ta då hjälp av en konsult med expertkunskap inom området som kan hjälpa dig med att identifiera problem och bättringsområden för att sedan applicera rätt metoder och teorier för att er verksamhet ska kunna utvecklas i rätt riktning och nå ökad effektivitet och produktivitet. Att arbeta med kontinuerlig verksamhetsutveckling är en investering i verksamheten och i den människor som verkar inom den.

Pengar till föreningen

Är du engagerad i en idrottsförening på högre nivå och stressar över föreningens eller lagets ekonomi? Det är inte ovanligt och du är långt ifrån ensam. Under en längre tid har lagförsäljning sett likadan ut med traditionell dörr- till dörr försäljning av diverse förbruknings- och delikatessprodukter. Detta är inte bara tidskrävande utan också otroligt icke-lönsamt i förhållande till de nya alternativ som nu finns tillgängliga på marknaden.

Idag finns där bland annat flera företag som erbjuder sig att sätta upp webbutiker åt lag och föreningar genom vilken de sedan kan bedriva försäljning helt utan varken administrativa bekymmer eller något annat. Smidig och enkel försäljning online som genererar pengar till lagkassan utan bekymmer samtidigt som ni inom föreningen får ännu mer tid till det nu faktiskt är bäst på.

Med en smart webbshop till ert lag slipper ni krångel med att ta hand om lagerhållning, packning och leverans av varor samt administration och bokföring. Så när ni ska få in pengar till föreningen eller laget, se då över vilka uppdaterade möjligheter som finns innan dess att ni börjar med traditionell dörr-till dörr försäljning. Börja tjäna pengar till laget redan idag med minimal ansträngning och låt någon annan ta hand om det tunga arbetet.

Allt du behöver veta om luftvärmepumpar

Luftvärmepumpar är populärare än någonsin, inte minst här i Sverige. Denna typ av värmepump kan man hitta i bostäder över hela landet, från Skåne i söder till Norrland i norr. Men varför investerar man i en luftvärmepump, och hur fungerar den? Det kommer vi besvara i den här texten.

Vad är en luftvärmepump?

Luftvärmepump är en typ av värmepump som används för att värma upp bostäder och fastigheter. Det finns andra typer av värmepumpar, som bergvärmepumpar och luft/vatten-värmepumpar. Alla värmepumpar har sina respektive för- och nackdelar.

Tre fördelar med luftvärmepumpar

1. Minskar uppvärmningskostnader

Detta är kanske den vanligaste anledningen till att man investerar i en luftvärmepump. Med en luftvärmepump som komplement till annan typ av uppvärmning kan man spara mycket pengar i det långa loppet. Att värma upp huset med luftvärmepump är billigt eftersom luftvärmepumpen drivs av elektricitet och använder luften i utomhusvärmen för att värma upp bostaden. Hur mycket pengar man kan spara med en luftvärmepump beror givetvis på hur stor bostaden är och vad för annan uppvärmningskälla man har.

2. Snäll mot klimatet

Som vi nämnde ovan använder luftvärmepumpen energi som redan finns i luften utomhus. Detta innebär att det är ett miljövänligt alternativ, inte minst i jämförelse med oljepannan som tyvärr fortfarande är vanlig i svenska hem. Luftvärmepumpen är eldriven, vilket innebär att man kan minska sin klimatpåverkan ännu mer genom att välja miljömärkt elektricitet.

3. Enkel att installera

Vissa värmepumpar är svårare att installera än andra. Bergvärmepumpen exempelvis kräver tekniskt kunniga experter och ingenting den genomsnittliga villaägaren ska försöka installera själv. Luftvärmepumpen däremot är smidig att installera själv. Om man verkligen vill undvika installationen erbjuder vissa återförsäljare av luftvärmepumpar möjligheten att beställa installation i samband med leverans.

3 saker att känna till om solceller till villa

Funderar du på att installer solceller till din villa? Det blir allt vanligare att gå över till solpaneler och solenergi, och det är inte svårt att förstå varför. Solenergi är mycket klimatvänlig, och solceller har minimal miljöpåverkan. Dessutom är solceller ett billigt sätt att få elektricitet till sin villa.

Innan man installerar solceller finns det några saker som kan vara bra att känna till. Här nedan berättar vi om tre saker som kan vara bra att vara medveten om, och tänka kring innan man köper solceller till sin villa.

1. Spara pengar med solceller

Solceller är ett billigt energialternativ och resulterar i lägre elräkningar. Detta är vanligtvis en stor anledning till att man börjar titta närmare på solceller. Men det kan vara bra att förbereda sig genom att räkna på vad solel faktiskt skulle innebära för ekonomin. Tänk på att det blir en engångskostnad för installation, men att den därefter snabbt kan finansieras genom de lägre elräkningarna. Ofta kan man ta kontakt med de som säljer solceller för att få hjälp med dessa beräkningar.

2. Klimatsmart energi

Solenergi är en oändlig och naturlig resurs, vilket gör solceller till en miljövänlig teknik. Om miljön är något som är viktigt för dig, vilket den är för allt fler, är solceller helt rätt alternativ.

3. Hur många solceller är lagom?

Man behöver tänka på hur många solceller man vill ha, och hur många man behöver. Vill du helt gå över till solenergi behöver du fler än om du bara vill ha solceller som ett komplement till traditionell el från ett elbolag. Förbered dig innan du tar köper solpaneler genom att fundera på hur många du behöver och var du vill placera dem. Detta kan givetvis ett företag som installerar solceller hjälpa dig med.

Behöver ditt barn en NPF-skola i Stockholm?

NPF står för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket är ett tillstånd som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstärning. De olika diagnoserna som finns under NPF-diagnoser är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser.

När det kommer till unga med NPF-diagnoser kan det hända att de har lite svårt att klara av skolan som den fungerar i dagsläget. Men i dag finns det skolor som är NPF-anpassade eller “NPF”-säkra. Dessa skolor är anpassade efter elevernas individuella behov för att de ska lyckas med skolgången

Det kan handla om att klasserna är små med många vuxna runtomkring. Undervisningen kan vara anpassar efter varje elev och dennes enskilda förutsättningar. Utöver detta bör lärandet vara baserat på tydliggörande pedagogik, förberedelser, praktiskt skolmaterial och social träning. Både i klassrum och i övrig skolmiljö borde eleverna få stöd i form av extra anpassningar, såsom visuellt stöd, scheman, teckenstöd eller digitala verktyg. Skolan lär dessutom arbeta med utveckling kopplat till relevant forskning.

Det viktigaste i dessa skolor är att varje elev syns och att undervisningen är anpassad till elevernas behov. Genom omtanke, engagemang och kunskap ska eleverna känna sig trygga, trivas och ha roligt samtidigt som inlärningen är anpassad och för dem.

Om du söker en skola som passar eleven med NPF-diagnos, är det bra att hålla utkik. Dessa NPF-skolor finns i Stockholmstrakten och en del är mer anpassade till barn och ungdomar med autism och en del är mer anpassade till barn och ungdomar med ADHD. Vad det än gäller i ditt fall, finns det allt från förskolor till gymnasium med dessa anpassningar. Det kommer garanterat att finnas något som passar dig och dina, eller dina barns, behov.

3 saker att känna till om taksäkerhet i Stockholm

Förr eller senare behöver det utföras arbeten på alla tak. Delar kan behöva bytas, stärkas och tas bort, för att taket – och i förlängningen fastigheten – alltid ska vara i toppskick. Att utföra arbete och göra förbättringar av taket är viktigt ur flera olika perspektiv. Det viktigaste perspektivet handlar om säkerhet. Det är alltid viktigt att alla som befinner sig i och i närheten av fastigheten är säkra, och inte behöver oroa sig för olyckor av något slag. För fastighetsägare är också takarbeten viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. Att kontinuerligt förändra och göra förbättringar på fastigheten är nödvändigt för att fastighetens värde ska utvecklas.

När arbeten ska utföras på fastighetstak är säkerhet mycket viktigt. Ofta utförs dessa arbeten naturligt högt upp i luften, med långt till marken. Som fastighetsägare måste man säkerställa att personen som utför takarbetena kan göra detta på ett säkert sätt, utan risk för fall eller andra typer av olyckor. När takarbeten ska utföras på din fastighet finns det tre saker du behöver känna till för att garantera hög säkerhet. Här nedan berättar vi mer om dessa.

1. Höj säkerheten med grundligt förarbete

Innan takarbetena ska utföras är det viktigt att situationen analyseras och arbetet planeras. När det kommer till taksäkerhet i Stockholm är det viktigt att planera för exakt vilket arbete som ska göras på taket, hur många personer som kommer befinna sig på taket och hur man garanterar taksäkerheten för dessa, samt hur länge takarbetet ska pågå.

2. Taksäkerhet med fasta säkerhetsanordningar

En viktig del av taksäkerhet är säkerhetsanordningarna. För alla takarbeten ska ändamålsenliga taksäkerhetsanordningar finnas tillgängliga på taket. Om du är osäker på om dina taksäkerhetsanordningar lever upp till säkerhetskraven kan du alltid kontakta ett företag som utför takarbeten och arbetar med taksäkerhet.

3. Anlita företag i Stockholm med fokus på taksäkerhet

Det finns många företag som erbjuder tjänster inom takarbeten. När du väljer vilken firma du ska anlita är det viktigt att du själv tar ansvar genom att välja en aktör med fokus på taksäkerhet. Säkerheten ska alltid vara högsta prioritet.

Solskydd i Malmö

Bor du i Malmö och letar efter solskydd till din fastighet? Oavsett vilken typ av solskydd du letar efter så är solskydd alltid en kanoninvestering.

Därför bör du investera i solskydd

Det finns många anledningar till varför du bör investera i solskydd i Malmö. Här nämner vi några:

  • Skydd mot solen. Att solskydd skyddar mot solen säger såklart sig självt. Långvarig exponering för solljus kan vara farligt, så en investering i solskydd är helt enkelt en investering i hälsan. Dessutom minimerar solskydd oönskat ljus som kan störa på arbetet eller i vardagen.
  • Minimerar insyn. Vi människor uppskattar vårt eget space, och det är aldrig roligt med för mycket insyn i en bostad. Förutom att skydda från solen så kan solskydd även fungera som insynsskydd, vilket gör att vi kan känna oss mer avkopplade i hemmet.
  • Det är snyggt! Faktum är att solskydd kan vara riktigt estetiskt tilltalande. Allt ifrån persienner, mönstrade gardiner och snygga markiser kan höja ett hems trivselfaktor rejält.

Vad ska man tänka på innan man köper solskydd i Malmö?

Då det finns många olika typer av solskydd i många olika material så är det inte alltid lätt att veta vilket man ska välja. En god idé är därför att ta kontakt med ett företag i branschen och se vad de har att säga. Det finns många professionella företag i Malmö med omnejd som erbjuder solskydd, och de är bara glada över att kunna hjälpa till. Lycka till med att hitta det perfekta solskyddet för dig!

Sök hjälp för din psykiska ohälsa

Det finns många anledningar till att söka hjälp för sin psykiska ohälsa. Inte minst för att du själv ska må bättre, men även för att dina nära och kära, kollegor och andra inte ska behöva vara oroliga över ditt mående.

När du behöver söka hjälp finns det några olika vägar att gå. Vissa väljer att söka hjälp direkt av en psykolog som ser till att identifiera dina problem och hitta en lösning på hur du kan tänka för att slippa dessa. Men i dagens samhälle är det inte alla som har tid i vardagen att gå till en psykolog. Därför finns det många mottagningar som ger dig möjligheten att få hjälp med din psykiska ohälsa via internet, detta genom bland annat video och telefon.

Det har visat sig vara mycket effektivt för både mottagningen och för besökaren, då tiden effektiviseras för båda parter man slipper saker som restid och liknande. Många känner sig även tryggare att tala om sina problem om de befinner sig i en miljö där de känner sig bekväm, vilket en psykologmottagning inte alltid behöver vara.

När du är hemma kan du i lugn och ro bestämma när du vill ha ditt videosamtal och det är helt på dina egna villkor. Du känner ingen press från att behöva vara i tid, eller att du känner att andra saker i vardagen som familj och arbete blir drabbade.

Dragfjädrar – ett smart alternativ

Fjädertillverkning är en bransch som inte alltid syns från utsidan. Antagligen är det lätt att underskatta vilken betydelse en specialanpassad stålfjäder faktiskt har i vår vardag. Men när vi tittar lite närmare, under huven eller locket, ja då är blir det desto tydligare att vår vardag sett ganska annorlunda ut utan fjäder. Inte minst vad gäller dragfjädrar.

Nästan oavsett vilket användningsområde det gäller är dragfjädrar ett smart alternativ. De kan användas för att vässa funktionalitet i avancerade industrirobotar men även se till att barnvagnen fungerar som den ska.

Dragfjädrar kan vara tätlindade men kan vid kundunika problem även anpassas, exempelvis med stigning med eller utan initialkraft. Det är möjligheten till anpassning som gör dragfjädrar användbara i så många olika områden.

I många fall är det också rekommenderat att konstruera en dragfjäder efter ändamålet, alltså att anpassa produktion efter vilket användningsområde det gäller. Anpassningen kan gälla exempelvis fjäderkraft och förspänning samt livslängd och hur fjädern ska monteras. Även öglor och krokar kan anpassas vilket underlättar montering.

Hela vägen från design till leverans

Är du på jakt efter en erfaren och kompetent fjädertillverkare? Letar du efter någon som kan hjälpa till hela vägen från design till leverans och montering? Någon som kan garantera kvalité och bra service. Då ska du välja Meconet, som sedan 1947 har verkat inom fjädertillverkning och som idag är en av de självklara valen för kunder som letar efter anpassade fjäderlösningar.

Såväl vid kundunika problem som vid mindre komplicerade beställningar är Meconet vana att arbeta kostnadseffektivt och noggrant. Med över 8000 stycken fjäderprodukter i lager kan Meconet leverera hög kvalité på kort varsel. Meconets dragfjädrar finns i en mängd olika produkter, allt från lås och kontakter till kopieringsmaskiner och slipmaskiner.

Drömmen om ett hus

Att låna pengar kan vara början till att infria en dröm. Och i drömmen kan små saker som en planteringsbänk utomhus vara en stor sak. Att gräva ner fingrarna i jorden och slänga ner det i en kruka utan att behöva bry sig om att det kommer jord på golvet kan vara en del. Husdrömmen innehåller så mycket mer än att bara bo i hus. Det kan vara den där koppen kaffe på morgonen, sittandes på trappen i höstsolen samtidigt som ens barn plockar äpplen direkt från trädet och spelar fotboll mot garageporten. Eller fåtöljen som står ute på verandan under tak där det är perfekt att sitta under en filt och läsa en god bok samtidigt som regnet smattrar mot taket ovanför. Utan möjligheten att låna pengar skulle väldigt få människor få uppleva de små sakerna som drömmen om ett hus innebär.

Kanske ligger huset inte ens i Sverige utan i ett land långt, långt bort. Där värmen aldrig försvinner och vågorna sakta rullar in mot stranden några meter från husets yttervägg. Där palmer sakta vajar längs med vägen och där tystnaden breder ut sig. Eller så ligger det högt upp på ett berg där snön aldrig försvinner och där bergstopparna påminner en om hur liten man är i världen. De massiva bergen som stått i tusentals år låter en fundera över naturens kraft. Samtidigt ger de möjligheten till att susa ner i hög fart ovanpå ett par skidor perfekt formade för backens lutning. Med vinden vinandes utanför hjälmen, kylan bitandes i kinderna och snön yrandes runt om en för varje sväng man tar. Drömmen om hus kan se olika ut men innehålla många små delar som gör det så mycket mer än bara en dröm om ett hem. Men kommer drömmen någonsin att uppfyllas eller är känslan i det ouppnåelig?

Äldre inlägg