Kategorier
Allmänt

En kurs i heta arbeten gör det möjligt

När man söker jobb är det bra att ha många behörigheter i sitt CV och en kurs i heta arbeten gör det möjligt att få jobb där det finns gnistor, heta material eller annan stor brandfara.

Om man nu inte är så insatt i den sortens arbete som heta arbeten-kurs ger behörighet till, kan man ju tro att det handlar om något helt annat. På arbetsmarknaden finns det ju alltid jobb som anses lite “heta” eftersom det är många som vill ha dom och det är bra jobb.

Nu är det inte den sortens “heta” jobb det är fråga om här. Kursen Heta Arbeten är en väldigt praktisk kurs för den som exempelvis jobbar med anläggningsarbeten eller i viss industri. Det är till stor del en förebyggande kurs. Att arbeta med brandfarliga ämnen, med material som kan slå gnistor eller bli överhettade, är ju i och för sig inte farligt.

Det blir farligt om man inte hanterar situationen rätt eller inte har rätt skyddsutrustning.

Heta arbeten-kurs ger därför den kunskap som behövs för att arbeta säkert

Försäkringsbolagen har strikta regler för vem som får arbeta med heta arbeten och försäkrad måste man ju vara. Det krävs att man har god brandkunskap och att man kan visa upp att man känner till alla säkerhetsföreskrifter. Därför är kursen upplagd så att det finns både teori och praktiska övningar. Man får också lära sig vad som krävs för att en tillfällig arbetsplats ska vara godkänd.

Har man gått kursen kan man tryggt jobba på.