Kategorier
Hälsa

Hälsokontroller Stockholm – ta reda på hur du mår

Att veta hur man mår handlar om mer än att bara känna efter. Ibland så måste man få svart på vitt kring vilken fysiskt status man håller, hur exempelvis blodtrycket är samt huruvida man löper risk för att drabbas av olika sjukdomar. Man vill även få svar på om exempelvis stressnivån i den egna vardagen ligger på hanterliga nivåer – eller om man måste göra några förändringar för att undvika exempelvis utbrändhet, ångest och depressioner. Hälsokontroller i Stockholm ger svar på alla dessa frågor och ger en möjlighet att både upptäcka – och åtgärda – de eventuella problem som finns.

Hur mår du – och hur mår du egentligen? Det handlar om två helt olika frågor som också kommer med två helt olika svar. Vi svarar ofta att vi mår bra på den första frågan och på den andra så blir svaret lite mer svävande. Hur mår du egentligen? För att veta detta krävs en undersökning i form av en klassiskt hälsokontroll. Något som tyvärr inte är helt lätt att få en tid för.

Hälsokontroller i Stockholm inom den traditionella sjukvården är en fråga som har ganska låg prioritet och där väntetiderna är väldigt långa. Vill man kontrollera den egna hälsan och få konkreta svar på hur man mår rent fysisk och psykiskt så är det istället den privata marknaden som erbjuder alternativen. Vilket visat sig vara en bra lösning där man slipper väntetiderna, där priserna är humana och där man som privatperson ges de svar man behöver för att dels stilla oron och för att dels också kunna starta en process i att förändra den egna livsstilen till det bättre. Hälsokontroller i Stockholm gör skillnad.

Hälsokontroller i Stockholm skräddarsydda för företag

En fördel med att den privata marknaden tagit över – till stor del, ska tilläggas – hälsokontroller i Stockholm är att företag inom branschen erbjuder mer skräddarsydda lösningar. Detta innebär att det inte bara är den enskilde individen som kan boka in en tid för en undersökning och en uppföljning av denna. Nej, det finns lösningar även för företag som kan boka in hälsokontroller i Stockholm och genom detta få besök på den egna arbetsplatsen och där undersökningarna av personalen sker på plats i de egna lokalerna.

Det finns många fördelar med detta. Dels så hjälper man personalen och ger de anställda bättre förutsättningar för ett långt, friskt liv. Dels så kan man också koppla ihop svaren med den egna arbetsmiljön. Ser man att exempelvis stress verkar vara ett reellt problem som många anställda upplever – ja, då kan man också vidta åtgärder i att minska på pressen inom arbetet. Hälsokontroller innebär även att man får rådgivning och detta kan vara en väsentlig del av en positivt arbetsmiljö.

En annan viktig del handlar om det faktum att man genom hälsokontroller i Stockholm också kan spara pengar. Hur mycket kostar sjukdagar ditt företag – och hur kan ni förebygga dessa? Svaret ligger i att undersöka personalens hälsa och vidta åtgärder i att förbättra den.

Kategorier
Hälsa

HLR-Utbildning – för företag och privatpersoner

Hur agerar du när olyckan är framme? Den frågan kan man egentligen aldrig veta svaret på förrän man står inför en situation där någon gjort sig illa, slutat andas eller på något annat sätt kommer att kräva vård i form av exempelvis Första Hjälpen eller HLR. En sak står emellertid klar: ju mer kunskap man har – desto mer troligt är det att man vågar agera och att man samtidigt också gör detta enligt skolboken. En HLR-Utbildning i Stockholm kan därför vara avgörande för hur man agerar – och om man kan rädda en annan människas liv.

Varje år drabbas – borträknat från inne på sjukhus – 10.000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Detta kan ske genom en hjärtinfarkt eller där hjärtat av någon annan anledning slutar slå. Detta ger ett snitt på 25 människor varje dag och ser man det ur detta perspektiv så handlar det om ganska många. Det handlar även om att vem som helst kan drabbas. Rökning, övervikt och ålder är faktorer som ökar riskerna, men det handlar även om att yngre, vältränade män och kvinnor kan drabbas.

HLR-utbildning i Stockholm ger ökade kunskaper

Oavsett vem som drabbas så är tiden en avgörande faktor kring huruvida man överlever. Ju snabbare man får hjälp – desto bättre odds har man att klara sig. Kan man exempelvis få hjälp av en hjärtstartare inom 4-5 minuter så ökar chanserna med hela 70%.

Om inte en sådan finns så kommer HLR att vara avgörande. Genom att anmäla sig till en HLR-Utbildning i Stockholm så får man kunskapen om hur man gör och hur man ska agera om någon i ens närhet faller ihop och inte kan andas. Utöver det så får man även andra värdefulla kunskaper om Första Hjälpen, om hur en hjärtstartare fungerar och om exempelvis Stabilt Sidoläge. Man får en mental medicinväska att bära med sig genom resten av livet.

EN HLR-utbildning ger teoretiska kunskaper såväl som praktiska sådana. Du som företagare kan exempelvis skräddarsy en HLR-Utbildning i Stockholm så att utbildarna besöker er arbetsplats och tar med sig allt som behövs. Som privatperson så kan man exempelvis delta vid teoretiska delar via Zoom eller andra digitala hjälpmedel.

Sverige är rent generellt och i jämförelse med andra länder lite på efterkälken i dessa frågor. Förr var det vanligare att företag, idrottsföreningar och skolor anordnade kurser och utbildningar för livräddning, HLR och Första Hjälpen. Numera så har detta blivit lite ovanligare och det är något som måste brytas. Ju fler som kan HLR i ett samhälle – desto fler kan också rädda liv och det skapar en större trygghet för oss alla. Som sagt: man vet aldrig vem som drabbas och var en olycka sker. Kanske är det du som räddar livet på en medmänniska nästa gång? Läs mer om HLR-utbildning på denna sida: https://www.hlrutbildning-stockholm.se/