Arbeten med renovering i centrala Stockholm kräver mer av arbetarna än vad ett motsvarande renoveringsjobb gör i en mindre stad. Detta som en följd av att byggnaderna är högre, att fler människor finns i omlopp och att det färdiga arbetet kommer att hamna under lupp på ett helt annat sätt. En misslyckad renovering av en större fastighet eller byggnad i Stockholm kommer att ses av fler människor och därmed så exponeras man som beställare på ett helt annat sätt. Man har, helt enkelt, inte råd att misslyckas och detta oavsett om det gäller en takmålning, en fasadrenovering eller något att projekt vars sömmar kommer synas. 

Vi skulle därför råda den som äger en fastighet i Stockholm och som står inför exempelvis en takmålning att ha tungan rätt i munnen vid val av företag. Låt dig inte frestas av ett lägre pris. Ta för all del in så många offerter som möjligt för din takmålning – men låt inte prislappen vara det som avgör. 

Gå hellre på andra faktorer att basera ditt val på. Man ska dels tänka på det färdiga resultatet och dels också på säkerheten. Om du exempelvis anlitar ett företag i Stockholm för din takmålning och en olycka sker där det sedan visar sig att företaget saknar ansvarsförsäkring. Vems blir då felet och vem kommer att ställas till svars för om någon förbipasserande får ett föremål i huvudet? Här måste man tänka till innan. 

Erfarenhet och försäkring för jobbet

Vårt första råd är att man kollar på referenser. Vilka tidigare kunder har man haft, hur har de upplevt arbetet och kan man se det färdiga resultatet av detta någonstans? En pålitlig och erfaren firma har inga problem att visa referenser. Tvärtom – de vet att en bra referens ofta är avgörande och arbetar därför aktivt med att skaffa sig sådana. Oseriösa företag visar sällan upp någon säkerhet i form av referenser och det är således ett ganska bra sätt att skilja agnarna från vetet. 

Och, som sagt: se alltid till att det finns en ansvarsförsäkring och en garanti i avtalet du skriver. Försäkringen ger dig som fastighetsägare trygghet och garantin ger dig trygghet vad gäller det färdiga jobbet. Blir något fel med din takmålning i Stockholm så kommer företaget att göra om arbetet enligt den garanti som ges. Kompromissa inte med dessa frågor.