Kategorier
Juridik

Överklaga LVU – med hjälp av en advokat

Att överklaga ett beslut om LVU kan vara en mycket tuff utmaning utan en advokat. Det behövs ofta juridisk kompetens för att ta strid mot myndigheterna.

Det är verkligen inte lätt att som privatperson ta en fajt med myndigheter i Sverige. Att överklaga myndighetsbeslut är visserligen i teorin alltid möjligt, men det ska väldigt mycket till för att faktiskt lyckas med det. Handläggare på myndigheterna har oftast mycket bra koll och har tagit höjd för eventuella missar och kryphål.

Därmed inte sagt att det är omöjligt. Även socialsekreterare och andra myndighetsutövare begår misstag. Du kommer dock att ha betydligt bättre förutsättningar för att lyckas med din överklagan om du tar hjälp av en advokat. Kanske i synnerhet när det gäller frågor som rör barn och LVU.

Anlita en advokat som är expert på LVU

LVU är en förkortning av Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Det är en tvångslag som möjliggör för staten att omhänderta barn på grund av exempelvis en våldsam hemmiljö eller om barnet har hamnat i missbruk eller kriminalitet. Beslutet sker dock utifrån myndigheternas bedömningar – och det är inte ovanligt att barnet och föräldern har en helt annan.

Ta då hjälp av en LVU advokat om du bestämmer dig för att bestrida beslutet. Kom ihåg att även myndigheter kan göra fel – men det är ofta upp till den drabbade personen att få till en förändring. Din familj ska inte behöva splittras om det inte finns skäl för det. Det ska din advokat se till.