Kategorier
El

Hur lång är lärlingstiden för elektriker?

Elektronik är inget man bör ge sig på själv. Spara dig för sådana projekt om du saknar utbildning! När det gäller el är det alltid bäst att överlåta arbetet till kunniga elektriker för att undvika problem.

Har du en god kunskap om el? Är du intresserad och vill lära dig mer om ämnet? En utbildning inom elektronik är perfekt för den som är teknikintresserad och även har ett naturligt intresse för elektricitet. Efter att ha genomfört en utbildning som elektriker väntar vanligtvis en period som kallas för lärlingstid. Under denna tid tillbringar man tiden hos ett företag eller en firma som har certifierade och erfarna elektriker. Där får man utföra de uppgifter som elektriker normalt utför. Det kan liknas vid praktik där man, trots att man har nyligen avslutat utbildningen, behöver visa praktiskt att man har förståelse för yrket. Men hur länge varar egentligen denna lärlingstid?

Nästan som praktikperiod

Normalt sett varar lärlingstiden i cirka ett år, vilket motsvarar sextonhundra timmar. Denna period räknas som avslutningen på utbildningen. Vanligtvis erhåller man en ersättning, men det är inte samma nivå av lön som en färdigutbildad elektriker får. Den riktiga lönen kommer efter avslutad utbildning. För att få genomföra lärlingstiden hos ett företag måste företaget vara anslutet till installationsavtalet mellan IN och SEF. Det är viktigt att känna till denna detalj innan du påbörjar något som eventuellt inte kommer att räknas med i slutändan. De flesta tycker att det är befriande när lärlingstiden är över. Det är då man verkligen blir en elektriker!

Självständigt arbete

Det är av stor betydelse att lärlingen som jobbar tillsammans med en erfaren elektriker i Uppsala under året får utföra så mycket som möjligt. Det är på detta sätt som man lär sig bäst, genom att delta i och genomföra stora projekt. Att vara närvarande överallt och få se och göra är det sätt vi människor lär oss saker och ting, eller hur? Det är också viktigt att den lärling som arbetar får möjlighet att utföra arbete självständigt under lärlingstiden. På så vis kan man utvärdera om det fungerar eller inte. Självklart finns det alltid erfarna och utbildade elektriker till hands som lärlingen kan rådfråga och få hjälp av. Det fungerar på samma sätt även efter att utbildningen är klar – vi hjälps åt.