Dekaler är ett utmärkt sätt att väcka uppmärksamhet, vare sig det handlar om reklam eller att få fram någon annan typ av budskap. En dekal på en plats där många människor passerar blir synlig för tusentals människor varje dag, och med rätt utformning kan en dekal verkligen göra skillnad, eller åtminstone få en och annan att tänka till eller kanske dra lite på munnen.

I våra städer är denna form av informell reklam mycket vanlig, och många människor låter trycka upp egendesignade dekaler, något som både är billigt och går snabbt. Att hitta ett tryckeri som trycker dekaler i valfritt format på vinylplast eller papper är lätt, och ofta kan de även hjälpa till med designen om så skulle behövas.

Dekaler som väcker uppmärksamhet

Vill du att din dekal ska väcka uppmärksamhet och dra folks blickar till sig ska du använda dig av fyrfärgstryck och satsa på färgkombinationer som sticker ut från omgivningen. Vill du ha text ska den vara tydlig och stor, hellre färre ord än att texten blir så liten att den är svår att läsa.

Vill du göra reklam för ditt företag så bör du dock tänka dig för innan du låter trycka upp etiketter och sätta upp på lyktstolpar. Klistermärken och dekaler i offentligheten kan nämligen klassas som skadegörelse och ge böter. Då kan det vara bättre att sätta upp dina dekaler någonstans där det är tillåtet.

Bildekaler är den perfekta reklamen för företaget

Har du en tjänstebil ska du självklart förse den med tydliga och snygga dekaler med ditt företagsnamn och logotyp. Bildekaler är fantastiska budskapsbärare, eftersom de dagligen exponeras för såväl gångtrafikanter som för cyklister och andra bilförare. Det spelar ingen roll om du står parkerad eller är ute och kör – din bil och därmed dina dekaler syns ändå!