Kategorier
Okategoriserade

Körjournal

Om du har ett företag som har företagsfordon så måste du enligt lag bokföra hur ditt fordon kör, hur långt per sträcka, vem som kör och hur många mil fordonet framförts totalt under året. Detta kan vara omständigt om det göras manuellt och ett smart alternativ kan därför vara att skaffa ett digital fleet management-system för att sköta all journalföring och loggning för ditt företags fordonsflotta.

Med ett smart och automatiserat system kan du också installera förarprofiler i ditt system vilket möjliggör för dig att få koll på exakt vilka sträckor dina anställda kör inom jobbet. Denna typen av moderna körjournal-system tar även hänsyn till just Skatteverkets krav och ser till att allt fylls i korrekt inför redovisning – en smart och smidig lösning helt enkelt. Även om ett journalsystem av denna typen kostar pengar jämfört med om du väljer att logga och journalföra alla resor på egen hand, så sparar du in enorma mängder tid och tankekraft som du nu kan lägga på att förfina och fokusera på andra delar av ditt företags verksamhet.

Så byt till ett digitalt och automatiserat fleet management system redan idag och spara tid i din verksamhet för mer viktiga och brådskande uppgifter.