Kategorier
Hälsa

HLR-Utbildning – för företag och privatpersoner

Hur agerar du när olyckan är framme? Den frågan kan man egentligen aldrig veta svaret på förrän man står inför en situation där någon gjort sig illa, slutat andas eller på något annat sätt kommer att kräva vård i form av exempelvis Första Hjälpen eller HLR. En sak står emellertid klar: ju mer kunskap man har – desto mer troligt är det att man vågar agera och att man samtidigt också gör detta enligt skolboken. En HLR-Utbildning i Stockholm kan därför vara avgörande för hur man agerar – och om man kan rädda en annan människas liv.

Varje år drabbas – borträknat från inne på sjukhus – 10.000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Detta kan ske genom en hjärtinfarkt eller där hjärtat av någon annan anledning slutar slå. Detta ger ett snitt på 25 människor varje dag och ser man det ur detta perspektiv så handlar det om ganska många. Det handlar även om att vem som helst kan drabbas. Rökning, övervikt och ålder är faktorer som ökar riskerna, men det handlar även om att yngre, vältränade män och kvinnor kan drabbas.

HLR-utbildning i Stockholm ger ökade kunskaper

Oavsett vem som drabbas så är tiden en avgörande faktor kring huruvida man överlever. Ju snabbare man får hjälp – desto bättre odds har man att klara sig. Kan man exempelvis få hjälp av en hjärtstartare inom 4-5 minuter så ökar chanserna med hela 70%.

Om inte en sådan finns så kommer HLR att vara avgörande. Genom att anmäla sig till en HLR-Utbildning i Stockholm så får man kunskapen om hur man gör och hur man ska agera om någon i ens närhet faller ihop och inte kan andas. Utöver det så får man även andra värdefulla kunskaper om Första Hjälpen, om hur en hjärtstartare fungerar och om exempelvis Stabilt Sidoläge. Man får en mental medicinväska att bära med sig genom resten av livet.

EN HLR-utbildning ger teoretiska kunskaper såväl som praktiska sådana. Du som företagare kan exempelvis skräddarsy en HLR-Utbildning i Stockholm så att utbildarna besöker er arbetsplats och tar med sig allt som behövs. Som privatperson så kan man exempelvis delta vid teoretiska delar via Zoom eller andra digitala hjälpmedel.

Sverige är rent generellt och i jämförelse med andra länder lite på efterkälken i dessa frågor. Förr var det vanligare att företag, idrottsföreningar och skolor anordnade kurser och utbildningar för livräddning, HLR och Första Hjälpen. Numera så har detta blivit lite ovanligare och det är något som måste brytas. Ju fler som kan HLR i ett samhälle – desto fler kan också rädda liv och det skapar en större trygghet för oss alla. Som sagt: man vet aldrig vem som drabbas och var en olycka sker. Kanske är det du som räddar livet på en medmänniska nästa gång? Läs mer om HLR-utbildning på denna sida: https://www.hlrutbildning-stockholm.se/