Kategorier
Allmänt Tips

Behöver ditt barn en NPF-skola i Stockholm?

NPF står för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket är ett tillstånd som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstärning. De olika diagnoserna som finns under NPF-diagnoser är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser.

När det kommer till unga med NPF-diagnoser kan det hända att de har lite svårt att klara av skolan som den fungerar i dagsläget. Men i dag finns det skolor som är NPF-anpassade eller “NPF”-säkra. Dessa skolor är anpassade efter elevernas individuella behov för att de ska lyckas med skolgången

Det kan handla om att klasserna är små med många vuxna runtomkring. Undervisningen kan vara anpassar efter varje elev och dennes enskilda förutsättningar. Utöver detta bör lärandet vara baserat på tydliggörande pedagogik, förberedelser, praktiskt skolmaterial och social träning. Både i klassrum och i övrig skolmiljö borde eleverna få stöd i form av extra anpassningar, såsom visuellt stöd, scheman, teckenstöd eller digitala verktyg. Skolan lär dessutom arbeta med utveckling kopplat till relevant forskning.

Det viktigaste i dessa skolor är att varje elev syns och att undervisningen är anpassad till elevernas behov. Genom omtanke, engagemang och kunskap ska eleverna känna sig trygga, trivas och ha roligt samtidigt som inlärningen är anpassad och för dem.

Om du söker en skola som passar eleven med NPF-diagnos, är det bra att hålla utkik. Dessa NPF-skolor finns i Stockholmstrakten och en del är mer anpassade till barn och ungdomar med autism och en del är mer anpassade till barn och ungdomar med ADHD. Vad det än gäller i ditt fall, finns det allt från förskolor till gymnasium med dessa anpassningar. Det kommer garanterat att finnas något som passar dig och dina, eller dina barns, behov.