Kategorier
Juridik

Arvsrätt – problem för lekmän

För många är det självklart vem som ska ärva en avliden person. Men nya familjebildningar kan ställa till det. Skriv ett testamente med hjälp av jurist!

Frågor om arvsrätt har inte alltid några givna svar. Ärver en sambo någonting eller är det bara barnen som får dela på kakan? Och vad händer om det finns ett testamente som är otydligt och upprättat av en som egentligen inte kan något om svensk arvsrätt? Tala med en jurist!

Grundregeln är att barnen eller bröstarvingarna har rätt till en laglott, det vill säga halva det värde de skulle ärvt om det inte fanns något testamente. Resten av kvarlåtenskapen kan en avliden ha testamenterat helt efter sin egen vilja. Den kan bestå av bankmedel, aktier, fastigheter med mera.

Arvsrätt – så skriver du ett vattentätt testamente

Det enkla och självklara rådet är att inte försöka sig på att skriva ett testamente utan kunskap om hur arvsrätten i vårt land fungerar. Att skriva ett testamente är ingen kreativ sysselsättning utan lagar och regler måste följas. Ett testamente måste också uppdateras i takt med att tillgångar kan ha tillkommit eller försvunnit. Om familjesituationen förändras måste även testamentet ändras. En familjesfär kan ha utökats. Den som vill försäkra sig om att kvarlåtenskapen hamnar i rätt händer gör klokt i att konsultera en advokat så att testamentet blir klart och tydligt vid ett kommande arvsskifte.