Kategorier
Juridik

Aktieägaravtal – tips och råd

Vad kommer att hända med ert bolag i framtiden? Det är givetvis en fråga som är omöjlig att svara på. Förhoppningen är givetvis att ett företag ska gå med vinst och växa till en ny nivå, men i många fall kan även andra scenarion inträffa och olika händelser kan ske som påverkar negativt – eller positivt.

Framtiden är, som alltid, oviss, men den går att gardera sig mot. Detta genom att man som aktieägare – lämpligen de som är med och grundade bolaget och sitter i styrelsen – skriver under ett aktieägaravtal.

Med ett aktieägaravtal så skapar man en manual kring vilka rättigheter och skyldigheter man har samt vad som gäller vid olika situationer. Det handlar om en ram som gör att alla arbetar åt samma håll och som håller missförstånd borta – något som i sin tur leder till att konflikter och tvister kan undvikas och att en bättre kultur inom företaget kan skapas.

Olika typer av aktieägaravtal

Hur ser då ett aktieägaravtal ut? Det finns några klausuler och detaljer som är att anse som standard. Men, man ska också vara medveten om att det egentligen inte finns några gränser om vad som kan skrivas in i ett avtal.

Det kan handla om vad som sker med aktieposter om någon väljer att sluta, det kan handla om hur en styrelse ska utses, det kan handla om vilka som får rösta vid en bolagsstämma – men det kan även handla om exempelvis aktier ska räknas som privat egendom eller om hur eventuella konflikter i framtiden ska hanteras och där exempelvis medling används som en mekanism för detta.

Ta hjälp av en jurist

Viktigt att tänka på är att man bör anlita en jurist för hjälp med att upprätta ett juridiskt bindande aktieägaravtal och för att hjälpa till med att ta fram olika detaljer och klausuler som bör finnas med. Lika viktigt är även att alla intressenter och berörda parter får man med och bestämma kring vad som ska inkluderas i avtalet – och självklart också läsa igenom detta i lugn och ro innan man skriver under det.

Man bör se ett aktieägaravtal som någonting positivt. Det hjälper er att skapa en tydligare riktning för bolaget och det kommer, utan tvekan, att hjälpa er att hantera eventuella problem i framtiden. Avtalet är dessutom inte något som behöver vara publikt utan det kan vara enbart för de som signerar det.